• Uçak Plastik A.Ş.’nin öncelikli hedefi her zaman daha kaliteli ve dayanıklı ürünler üretmektir.
  • Üretim, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli-yabancı tüm müşterilerimize kaliteli ürün sunmak adına en birinci hedefimizdir.
  • Uçak Plastik A.Ş. Türkiye’de lider konumunu, Dünyada ise rekabetçi politikasını ve konumunu devam ettirecektir.
  • Çevremizi korumak, geri dönüşüm olanaklarını kullanarak doğal kaynakları etkili ve verimli kullanabilmek;
  • Çevre kirliliğini önlemek;
  • Çevre ve müşteri odaklı çalışmak, müşteri memnuniyetini sürdürmek;
  • Uzun ömürlü ürünler üretmek
  • Sürekli gelişen, eğitim ve bilgi destekli bir politika uygulamak ilkelerimiz arasında yer almaktadır.
Uçak Plastik Fabrika
Uçak Plastik Fabrika